Psykoterapi

De flesta människor har perioder i livet då de upplever psykiska svårigheter av olika slag. Ofta är dessa svårigheter övergående, men om problemen kvarstår är psykoterapi ett alternativ.

Att gå i psykoterapi kan handlar om:

 • att förändra beteenden som är destruktiva, dysfunktionella och begränsar oss i livet.
 • att uppmärksamma sina känslor och förstå och acceptera dem.
 • att uppmärksamma och förstå negativa tankemönster, negativa kommunikationsmönster för att möjliggöra förändring som leder oss i önskad riktning i livet.
 • att reflektera över sig själv i förhållande till andra männiksor, reflektera över livet och vad det innebär att “leva”.

Tingavalla psykoterapimottagning erbjuder både längre och kortare psykoterapeutiska behandlingar. Efter bedömningssamtal upprättar vi tillsammans en behandlingsplan som baseras på den enskildes behov, intresse och förutsättningar.

Problemområden där psykoterapi är användbart:

 • Ångestproblematik
 • Panikångest
 • Social ångest
 • Tvångsproblematik, OCD
 • Stress och Utmattningsproblematik
 • Sömnstörning
 • Nedstämdhet och Depression
 • Relationsproblem
 • NP-variationer (ADHD osv.)