Psykoterapi

De flesta människor har perioder i livet då de upplever psykiska svårigheter av olika slag. Ofta är dessa svårigheter övergående, men om problemen kvarstår finns behandling.
Att gå i psykoterapi handlar om:

  • att förändra beteenden som är destruktiva eller begränsar livet.
  • uppmärksamma sina känslor och förstå och acceptera dem.
  • uppmärksamma negativa tankemönster och/eller negativa kommunikationsmönster  och arbeta för en förändring.
  • bearbeta svåra upplevelser.
  • reflektera över sig själv i samspel med andra.

Tingavalla psykoterapimottagning erbjuder både längre och kortare psykoterapeutiska behandlingar. Efter bedömningssamtal upprättar vi tillsammans med uppdragsgivaren en behandlingsplan som baseras på den enskildes behov, intresse och förutsättningar.