Om oss


Anna-Lena Larsson Terp
socionom och leg. psykoterapeut KBT, mindfulnesshandledare

  • psykoterapi - enskilt, par, familj
  • handledning - grupp/enskilt
  • mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBCT
  • mindfulnessgrupper, meditation för nybörjare och professionella
  • anknytning - intervju/kodning/återgivning
  • ACT, Self-Compassion

Jan Nyberg
socionom och leg.psykoteraput, psykodynamisk inriktning

  • psykoterapi - enskilt, par, familj
  • handledning - grupp/enskilt
  • barnpsykoterapi, Theraplay, bedömning med MIM

Viktigt information till dig som söker psykoteraput.

Obersvera att vem som helst kan kalla sig terapeut.
Däremot är titeln legitimerad psykoterapeut skyddad.
Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen endast till behandlare som har gått en behörighetsgrundande utbildning. För legitimerade psykoterapeuter handlar det om en flerårig utbildning innefattande teori, praktik och handledning, samt att vederbörande har genomfört ett godkänt vetenskapligt arbete. 

Legitimerade behandlare är kontinuerligt granskade av Socialstyrelsen som en garanti för att den behandling som bedrivs baseras på forskning och beprövad erfarenhet, samt i överensstämmelse med etiska riktlinjer. Här ingår bland annat fullständig sekretess. 

Att välja en legitimerad psykoterapeut innebär en kvalitetsgaranti och är en trygghet för Dig i Din kontakt.